Privacystatement

Kopiëren van dit privacystatement is een inbreuk op het auteursrecht van Ridder Fotografie! © Ridder Fotografie

Ridder Fotografie, waarvan de studio is gevestigd aan de Spotvogel 20, 3893 KC Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ridder-fotografie.nl Spotvogel 20, 3893 KC Zeewolde +3165-222423

mr. T. Ridder is de Functionaris Gegevensbescherming van Ridder Fotografie Hij/zij is te bereiken via info@ridder-fotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ridder Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ridder-fotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ridder Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Het kunnen uitvoeren van uw opdracht tot het maken van foto's of video's
- Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het kunnen afleveren van goederen en diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Ridder Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ridder Fotografie) tussen zit. Ridder Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

* Microsoft Outlook voor e-mailverkeer;

* Adobe Lightroom en Adobe Photoshop voor het bewerken en opslaan van foto's;

* Thunderbird voor e-mailverkeer;

* Microsoft Exchange voor e-mailverkeer;

* Google Drive voor het opslaan van foto's in de cloud;

* Google Analytics voor het verkrijgen van inzicht in het aantal en soort bezoekers van de website www.ridder-fotografie.nl;

* Google Adwords voor het laten plaatsen van advertenties en links naar de website www.ridder-fotografie.nl;

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ridder Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Foto's die in opdracht zijn gemaakt, bewaren wij zeven jaar na dato, inclusief de andere persoonsgegevens van de opdrachtgever. Wij bewaren die foto's in het geval de opdrachtgever/klant onverwachts zijn foto's mocht kwijtraken door diefstal of door elektronisch disfunctioneren. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ridder Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met het aangaan van een overeenkomst tot opdracht, geeft u toestemming de persoonsgegevens te delen indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ridder Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen door de geschiedenis te wissen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (recht te worden vergeten). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ridder Fotografie. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ridder-fotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ridder Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ridder Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus door gebruik te maken van geupdate antivirusbescherming en firewalls en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ridder-fotografie.nl